Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
Adres
Galileusza 14, 60-158 Poznań
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu jest szkołą z wieloletnią tradycją. Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz ich bezpieczeństwo. Działamy w oparciu o koncepcję OTWARTEJ i MĄDREJ SZKOŁY, której głównymi wartościami są: wartość ucznia, uczenia się i otoczenia. Obejmujemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby, możliwości, sytuację rodzinną i społeczną. Prowadzimy wieloetapowe zmiany kierunku rozwoju, podejmujemy działania innowacyjne i wprowadzamy nowatorskie metody nauczania i wychowania. OFERTA SZKOŁY - oddziały I-III  i IV-VIII, - klasy sportowe (o profilu gry zespołowe), - zajęcia informatyczne - nauka języka angielskiego - nauka języka niemieckiego (kl. VII i VIII) - wiele kół zainteresowań - zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze - nauka pływania w klasach II-III - nauka jazdy na łyżwach w klasach I - gimnastyka korekcyjna - opieka logopedyczna - opieka psychologiczno — pedagogiczna - dziennik elektroniczny BAZA SZKOŁY - sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne - dwie pracownie komputerowe - mobilna pracownia komputerowa - świetlica - stołówka - biblioteka - dwie sale gimnastyczne - dwa boiska: dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII - boiska do koszykówki i siatkówki - bieżnia - sala do gimnastyki korekcyjnej - dwa place zabaw - sala zabaw - gabinet do zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych - gabinety psychologa i pedagoga - gabinet pielęgniarki Dodatkowe informacje o naszej placówce na stronie internetowej www.sp7poz.pl
Języki
angielski