Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
618201063
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Korbanek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 65 powstała w 1975. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 65 oraz Przedszkole nr 175. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, sala komputerowa, salka do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, biblioteka, czytelnia, ICIM, gabinety :pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, świetlica, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski, jadalnia z kuchnią, sklepik szkolny. W bloku sportowym znajdują się: dwie sale gimnastyczne (duża i mała), dwie salki korekcyjne, sanitariaty ( WC i prysznice). Szkoła posiada 3 boiska sportowe, w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonuje 27 oddziałów ( 9 oddziałów w klasach I – III, 17 oddziałów w klasach IV-VIII oraz 1 oddział przedszkolny tzw. „O”). Obecnie w szkole uczy się 480 dzieci ( w klasach I – VIII ) oraz 18 dzieci w oddziale „O”. W naszej szkole od 1 września 2019 r. planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych. Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym - językiem angielskim - będącym drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole to najprawdopodobniej geografia z wyłączeniem części geografii dotyczącej geografii Polski, fizyka. Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym: 5 lub 6 godzin języka angielskiego, 2 godziny języka niemieckiego. SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.