Systemowa obsługa rekrutacji
Poznań
Zespół szkół
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Poznaniu
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
E-mail
sp65@post.pl
Strona www
http://www.sp65.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Szkoła Podstawowa nr 65 powstała w 1975. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 65 oraz Przedszkole nr 175. W budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, sala komputerowa, salka do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, biblioteka, czytelnia, ICIM, gabinety :pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektorów, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość, świetlica, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski, jadalnia z kuchnią, sklepik szkolny. W bloku sportowym znajdują się: dwie sale gimnastyczne (duża i mała), dwie salki korekcyjne, sanitariaty ( WC i prysznice). Szkoła posiada 3 boiska sportowe, w tym boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla dzieci wybudowany w 2013 roku w ramach programu „Radosna Szkoła”. W roku szkolnym 2016/2017 w szkole funkcjonuje 17 oddziałów ( 10 oddziałów w klasach I – III, 7 oddziałów w klasach IV-VI oraz 1 oddział przedszkolny tzw. „O”). Obecnie w szkole uczy się 324 dzieci ( w klasach I – VI ) oraz 18 dzieci w oddziale „O”. W naszej szkole od 1 września 2017 r. planowane jest utworzenie oddziałów dwujęzycznych. Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym - językiem angielskim - będącym drugim językiem nauczania. W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole to najprawdopodobniej geografia z wyłączeniem części geografii dotyczącej geografii Polski, chemia i muzyka. Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym: 5 lub 6 godzin języka angielskiego, 2 godziny języka niemieckiego. SZKOŁA PRACUJE W SYSTEMIE JEDNOZMIANOWYM. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Dodatkowe cechy