Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury
Zespół szkół
Adres
os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań
Telefon
618201063
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Korbanek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Korytarz na I piętrze
  • Korytarz na I piętrze
  • Korytarz na parterze
Opis

W naszej szkole od 1 września 2017 r. tworzone są  oddziały dwujęzyczne. Pierwszeństwo przy rekrutacji będą mają  uczniowie naszej szkoły, którzy ukończą klasę szóstą i uzyskają pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych. Gdy chętnych będzie więcej niż miejsc, liczyć się będą oceny na świadectwie.

Oddział dwujęzyczny to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym – języku angielskim-  będącym drugim językiem nauczania.            W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole jest to:  chemia, fizyka, matematyka i muzyka. 

Liczba godzin języków obcych w oddziale dwujęzycznym:

– 5 godzin języka angielskiego,

- 2 godziny języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, tak jak w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych. Egzamin będzie przeprowadzony w naszej szkole.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie z innych szkół.

W naszej szkole, w oddziale dwujęzycznym z językiem angielskim, drugim językiem będzie język niemiecki lub język hiszpański. Jest to podyktowane dobrem uczniów.    W  Poznaniu, w większości liceów, nauczane są języki: angielski, niemiecki, hiszpański.  Jeżeli nasi uczniowie będą się uczyć tych języków, będą mieli  większe szanse na dostanie się do liceum, a w przyszłości  ogromne szanse na rynku pracy zdominowanym, w naszym regionie, przez europejskie firmy.

 

 

 

Nauczanie dwujęzyczne

W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.
Nauczanie dwujęzyczne polega na nauce przedmiotów niejęzykowych w dwóch językach: w języku ojczystym i języku obcym.

Jak to będzie w naszej szkole?

 Uczniowie zainteresowani nauką w sekcji dwujęzycznej zobowiązani są do napisania testu predyspozycji językowych. Sprawdzian ten nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych, zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym. Siódmoklasiści rozpoczynają naukę języka niemieckiego/ hiszpańskiego od podstaw i uczą się go w zakresie 2 godzin tygodniowo. Język angielski ma formę rozszerzoną- od 5 do 6 godzin w tygodniu.  Rozpoczynają także naukę przynajmniej 2 przedmiotów niejęzykowych z elementami języka obcego. Nauczyciel określa proporcje między językiem ojczystym a obcym, w zależności od poziomu znajomości języka obcego przez ucznia oraz w zależności od tematu. W języku obcym można nauczać dowolnego przedmiotu, z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz innego języka obcego.


Korzyści nauczania dwujęzycznego
• Wszechstronny rozwój.
• Stosowanie języka obcego jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów.
• Posługiwanie się językiem obcym w sposób autentyczny.
• Możliwość studiowania w języku obcym w Polsce i w innych krajach.
Kandydat do klasy dwujęzycznej powinien:
• być zdolny;
• mieć dobrą pamięć;
• posiadać szerokie zainteresowania;
• lubić podróże i być ciekawym świata;
• być śmiałym, otwartym, łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi;
• odznaczać się tolerancją;
• umieć pracować w grupie;
• być wytrwałym w dążeniu do celu.

                                                                           Serdecznie zapraszamy!
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański