Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera
Adres
Bosa 9, 60-125 Poznań
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
SZKOŁA Z KLIMATEM, SZKOŁA Z KLASĄ... Oddział przedszkolny: Przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu prowadzony jest oddział przedszkolny. Znajduje się on w osobnym skrzydle budynku. Pracuje w godz. 6.00 do 17.00. Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną. Posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Zajęcia z dziećmi prowadzi kwalifikowany nauczyciel wychowania przedszkolnego. Oprócz zajęć z wychowawcą, dzieci uczą się języka angielskiego i religii. Ponadto biorą udział w zajęciach plastycznych, rytmicznych, muzycznych. Nauczyciel organizuje dla dzieci wycieczki, zaplanowane wspólnie z rodzicami. Szkoła oferuje przedszkolakom opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Przedszkolaki korzystają również z placu zabaw. Oddział przedszkolny wyposażony jest bogato w pomoce dydaktyczne i zabawki. Realizuje atrakcyjny i zgodny z podstawą programową program edukacyjno – wychowawczy. Szkoła Podstawowa: 1. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu jest Pani mgr Małgorzata Kramer. W roku szkolnym 2015/2016 w 14 oddziałach szkolnych oraz w oddziale przedszkolnym uczy się 299 dzieci pod opieką 30 nauczycieli oraz 12 pracowników administracji i obsługi. 2. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 8.00 – 16.00. W szkole działa świetlica szkolna "Dziesiąteczka" (od 6.00 do 17.00). Funkcjonuje dla grupy przedszkolnej, klas I i starszych, w 3 osobnych salach: zajęcia świetlicowe realizowane są wg programu dostosowanego do grupy wiekowej przez nauczycieli z kwalifikacjami do pracy w świetlicy. W świetlicy szkolnej można po lekcjach odrobić zadania domowe, zagrać w gry planszowe, tworzyć budowle z klocków, bawić się w kąciku lalek, zaangażować się w działania plastyczne i taneczne, obejrzeć dobry film lub po prostu odpocząć i spędzić miło czas. Czas wolny spędzamy również w formie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Efekty naszej pracy można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. Świetlica terapeutyczna Klub „U nas” - pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach: 15.00 – 18.30. W ramach klubu prowadzone są zajęcia sportowe, informatyczne, plastyczne, profilaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. OFERTA EDUKACYJNA: a) W klasach 1-3: język angielski – 2h/tyg., b) W klasach 4-6: język angielski – 3h/tyg. Od klasy 1 dla chętnych wprowadzamy język niemiecki (odpłatnie), a od klasy 4 dla chętnych - odpłatnie - j.hiszpański lub włoski. c) Klasy sportowe: Od roku szkolnego 2014/15 funkcjonuje w szkole klasa 4 sportowa: piłka ręczna dla chłopców, piłka siatkowa dla dziewcząt. W roku szkolnym 2015/16 otwarcie nowej klasy 4 sportowej. 3. Baza dydaktyczna i lokalowa: - Obiekt szkoły wyposażony jest w 14 sal lekcyjnych - Dysponujemy pracownią komputerową iMac pełniącą również funkcję multimedialno – językową; - Biblioteka szkolna wyposażona jest w Centrum Multimedialne; - Tablice interaktywne w salach dla klas 1-3 i 4-6; - Posiadamy bogatą bazę pomocy dydaktycznych; Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną. Posiada monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. W placówce panuje przyjazna i sympatyczna atmosfera. 4. Baza sportowa szkoły: - Sala gimnastyczna z zapleczem, oddana do użytku we wrześniu 2014r.; - Boisko szkolne ze sztucznej trawy – dostępne po zajęciach lekcyjnych; - Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. 5. Opieka medyczna i pedagogiczno-psychologiczna w szkole: - Pielęgniarka szkolna, - Pedagog szkolny i psycholog - codziennie, służą poradą i wsparciem psychologicznym, pomocą w rozwiązywaniu problemów uczniów i rodziców, prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych (wszystkie grupy wiekowe). - Logopedia – dla grupy przedszkolnej i klas I. 6. Żywienie: W placówce działa kuchnia wydająca smaczne śniadania i obiady. 7. Współpraca/aktywny udział w projektach miejskich i krajowych: - „Szklanka mleka” – bezpłatne białe mleko dla każdego dziecka w szkole; - „Owoce w szkole” – dla klas 0 -3, - Udział w projekcie UMP – „Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy"- piłka ręczna dla klas 0-3 i 4-6, - "Przyroda w praktyce szkolnej" - UAM w Poznaniu, - "Szkoła promująca zdrowie" - program profilaktyczno-edukacyjny, - "ENEA - Akademia Sportu” – program wychowawczo - profilaktyczny - "OZPR w zakresie szkolenia zawodników klas 5 – 6 w piłce ręcznej" - "Mistrzowie kodowania" - p.edukacyjny - "Lepsza szkoła" - p.edukacyjny - "Liga wojewódzka piłki ręcznej" – klasy IV i V - "Trener osiedlowy” - zajęcia sportowe dla klas 2 i 3 - "Mały wolontariat" - p.wychowawczy - "Moje dziecko idzie do szkoły", "Nie pal przy mnie proszę", "Bądźmy zdrowi", "Bezpiecznie to wiedzieć i znać", "Trzymaj formę", "W zdrowy ciele zdrowy duch" - p.profilaktyczne; Programy szkolne: - Ale kino! – edukacja filmowa dla klas 4 – 6 - Obudzić w sobie Leonarda – projekt interdyscyplinarny dla klas IV – VI - Szkolny zespół flażoletowy FIS - Taneczne przerwy Do kalendarza szkolnego na stałe wpisały się takie wydarzenia jak: - Pasowanie na ucznia, czytelnika, młodego ekologa; - Uroczyste obchody Św. Niepodległości; - Obchody Dnia Patrona Szkoły; - Olimpiada Mikołajkowa; - Wigilie klasowe i Jasełka; - Baliki karnawałowe dla klas 0-3; - Dyskoteki dla klas 4-6; - Dzień dziewczynek i chłopców; - Festyny sportowe; - Kiermasze świąteczne; - Wyjazdy „na zielone szkoły” i wycieczki edukacyjne, - współpraca z Instytucjami Kultury; - Święto biblioteki szkolnej; - Konkursy szkolne i międzyszkolne; - Górczyńska Liga Zadaniowa; - Projekt Boockrossing— uwolnij swoją książkę; - Zbiórka surowców wtórnych, darów —współpraca z organizacjami proekologicznymi i promującymi wartości humanistyczne. INFORMACJE DODATKOWE: - Szkoła objęta jest monitoringiem, budynek jest chroniony; - Szkoła jest placówką kameralną, bezpieczną; - Proces rekrutacji: w terminach podanych przez WO.
Języki
angielski, rosyjski, niemiecki, francuski