Powiat Poznański
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

Adres
ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
Telefon
061 8 145 234
Fax
061 8 145 234
E-mail
zsrokietnica@powiat.poznan.pl
Strona www
http://zsrokietnica.powiat.poznan.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Szkoła znajduje się w Rokietnicy ok. 15 km od Poznania. . Posiada dogodny dojazd autobusem lub pociągiem.

W skład Zespołu Szkół wchodzi szkoła składowa w Poznaniu ul Rubież 20 (Naramowice).

Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polscew rankingu Perspektyw 2016. W zawodzie technik architektury krajobrazu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów w 2014. W Rankingu Perspektyw 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce.

Atuty szkoły: - 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych - wysoka zdawalność egzaminu maturalnego - nauczyciele szkoły są egzaminatorami CKE - liczne wycieczki krajowe i zagraniczne - wspieranie inicjatyw uczniowskich - wsparcie dla uczniów słabszych i specjalne programy dla uczniów zdolnych - internat (na terenie szkoły) 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu, z Centrum Multimedialnym oraz mini salą fitness - biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji - Centrum Kształcenia Na Odległość - liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: matematyka Reaktywacja, SWOI, CISCO - możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami. - szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego - od 2013 roku Z S w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli - do uczniów w zawodzie technik hotelarstwa kierowane są zajęcia z barmaństwa, baristyki, wizażu, do uczniów w zawodzie technik informatyk - kurs grafiki komputerowej. Dla w/w zawodów kierowane są również kursy języka angielskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego, opieka pedagogiczno -psychologiczna, praktyka zawodowa.

Szkoła poszukując talentów informatycznych, przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego,Starosty Powiatu Grodziskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL, firmy ProData, od 2016 r.Starosty Powiatu Gliwickiego i Prezydenta Miasta Łodzi, Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego.

W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Absolwentom gimnazjum  w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w:

- Technikum,

- Branżowej Szkole I stopnia- wielozawodowej

oraz:

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Absolwentom szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w:

- Technikum

- Liceum ogólnokształcącym

- Branżowej Szkole I stopnia-wielozawodowej

oraz:

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Szkoła nasza funkcjonuje od 1946 r. Posiada 70-letnią historię. Od 15.10.2004r. szkoła nosi imię Jadwigi i Władysława Zamoyskich.

W Rokietnicy szkoła proponuje kształcenie w technikum: - technik hotelarstwa - technik informatyk - technik architektury krajobrazu - technik organizacji reklamy. Dodatkowo dla osób chcących szybko zdobyć zawód możliwa jest nauka w Branżowej Szkole I stopnia, Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji(K). Kwalifikacje możliwe do uzyskania w ramach KKZ: - montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci ( technik informatyk) - programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych ( technik informatyk) - zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych(technik ogrodnik - planowanie i organizacja prac ogrodniczych(technik ogrodnik ) - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu(technik architektury krajobrazu - organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu(technik architektury krajobrazu - planowanie i realizacja usług w recepcji( technik hotelarstwa - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie( technik hotelarstwa dla osób , które posiadają średnie wykształcenie), Wykonywanie kompozycji florystycznych Kształcenie praktyczne realizowane jest przy współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: hotele Sheraton, Mercure, Novotel, linie promowe Unity Line. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w: Komputronik Poznań, MPK - Poznań, Studio-Stron.pl, Politechnika Poznańska i wielu innych.

W skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wchodzi szkoła składowa w Poznaniu, ul. Rubież 20 (Naramowice) tel. 061 8231341. Młodzież kształci się w zawodach: technik architektury krajobrazu,technik informatyk, technik organizacji reklamy. To mała szkoła dająca duże możliwości. Technikum architektury krajobrazu uznane za najlepiej kształcące w zawodzie w Rankingu Egzaminów Zawodowych również 2013 i 2014 roku - uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Eliminacjach Okręgowych 42 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych. Uczniowie Technikum w Poznaniu biorą czynny udział w Olimpiadach Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiadach Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości , w kolejnych edycjach Konkursu Bankowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Podatkach", Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i mają wysokie osiągnięcia.  

W roku 2019/2020 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór w zawodach : - technik architektury krajobrazu - technik informatyk - technik organizacji reklamy. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogrodzie Botanicznym UAM, Arboretum i w szkółce w Kórniku, oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych. W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych. Projektujemy i zakładamy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w : Komputronik Poznań, MPK- Poznań, Politechnika Poznańska i w wielu innych. Priorytetem szkoły jest bezpieczeństwo i niwelowanie wszelkich zagrożeń. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pracują w systemie jednozmianowym, zapewniają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który pozwala na zdobycie przez wszystkich zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne. W każdej ze szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, centra multimedialne, gabinety przedmiotowe, co znacząco przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obie szkoły ZS w Rokietnicy posiadają nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne, na których proponujemy wiele różnych imprez sportowo – integracyjnych. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami : Wyższą Szkoła Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską ,Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych. Atutami Zespołu Szkół w Rokietnicy są : miła i przyjazna atmosfera, kompetentna kadra pedagogiczna,nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, opieka pedagoga szkolnego, bardzo dobre przygotowanie do matury oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdy uczęszczając do naszej placówki oświatowej ma możliwość rozwijania swoich zdolności, skorzystania z bogatej oferty imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Gimnazjalistów oraz absolwentów szkół podstawowych zapraszamy na drzwi otwarte : 

w Rokietnicy:

30.03.2019 r. godz. 11.00

26.04.2019 r. godz. 16.00

11.05.2019 r. godz. 12.00 

w Technikum w Poznaniu :

09.03.2019 r. godz. 09.00-12.00

30.03.2019 r. godz. 09.00-12.00

26.04.2019 r. godz. 12.00-14.00