Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1B - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
Nazwa oddziału

 1B - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis


Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym  programem nauczania matematyki i geografii przygotowuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie psychologię, prawo, lingwistykę i inne.

Przedmioty uzupełniające do wyboru: informatyka w biznesie, ekonomia,  język niemiecki w biznesie, psychologia biznesu.

Klasa objęta patronatem Wydziału Anglistyki UAM.