Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - IC przyrodniczo-turystyczny
Nazwa oddziału

 IC przyrodniczo-turystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Chemia

 Geografia

Opis