Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie - Ia LO
Nazwa oddziału

 Ia LO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Geografia

 Język angielski

Opis

Podczas nauki w tym oddziale:

  • zdobędziesz wykształcenie średnie;
  • zostaniesz przygotowany do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych: języka angielskiego, języka polskiego i geografii co umożliwi Tobie dalszy rozwój i kształcenie, zarówno na kierunkach humanistycznych jak i przyrodniczych;
  • poszerzysz wiedzę i umiejętności oraz rozwiniesz swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  • wykażesz się kreatywnością;
  • będziesz mógł reprezentować szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
  • za wysokie wyniki w nauce zdobędziesz Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu w wysokości 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy;
  • jako absolwent ZS w Mosinie, mieszkaniec gminy Mosina i student studiów dziennych możesz starać się o stypendium Fundacji Stypendialnej im. A i H Dziatkowiaków w kwocie 800 zł przez okres 5 lat studiów.