Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - HP-VWP
Nazwa oddziału

 HP-VWP

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych-Patronat VWP