Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - DP
Nazwa oddziału

 DP

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych