Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1A - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
Nazwa oddziału

 1A - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język polski

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis


Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym  programem nauczania języka polskiego i historii przygotowuje uczniów  na studia prawnicze, psychologiczne, dziennikarskie, aktorskie, socjologiczne ,lingwistyczne,  pedagogiczne, filozoficzne, ale jednocześnie zarządzanie i marketing, psychologia biznesu i  reklama,  mediaworking, social media, doradztwo i coaching.

Przedmioty uzupełniające do wyboru: wiedza o społeczeństwie i kulturze, psychologia biznesu, ekonomia, język niemiecki w mediach.

Klasa objęta patronatem Wydziału Anglistyki UAM.