Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - IEp - przyrodniczy
Nazwa oddziału

 IEp - przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Uczniowie tej klasy, to osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, planujące studia na kierunkach biologicznych, chemicznych lub Uniwersytecie Medycznym lub Przyrodniczym.

Program dydaktyczny łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi, realizowanymi w terenie, w pracowniach chemicznej i biologicznej naszej szkoły oraz w czasie licznych wycieczek przedmiotowych. Uczniowie prowadzą badania, obserwacje zjawisk w otaczającym ich środowisku oraz przeprowadzają naukowe eksperymenty.

Pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania uczniowie mogą w czasie zajęć laboratoryjno- warsztatowych prowadzonych w czasie wyjazdów do laboratoriów uczelni wyższych. Uczniowie pragnący sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w konfrontacji z innymi są przygotowywani do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dla zainteresowanych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

Uczniowie poznają uczelnie Poznania i innych miast w czasie wyjazdów na Festiwale Nauki, Noce Naukowców, Drzwi Otwarte i inne formy promocji organizowane przez te uczelnie dla przyszłych studentów.