Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - IBp - humanistyczny
Nazwa oddziału

 IBp - humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

Klasę powinny wybierać osoby o zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych i humanistycznych, myślące w przyszłości o podjęciu studiów filologicznych, historycznych, prawniczych, społecznych, artystycznych, a także tych związanych z działalnością kulturalną.

Uczniowie mają możliwość poznawania w szerokim zakresie literatury polskiej i powszechnej oraz historii. Dodatkowym walorem klasy o tym profilu jest obecność przedmiotu uzupełniającego kulturoznawstwo, który umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie różnych dziedzin kultury.

 Ponadto uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w różnych formach aktywności, takich jak np. warsztaty, spotkania, spektakle teatralne, pokazy filmowe, lekcje muzealne, rekonstrukcje historyczne.