Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - IAp - sportowy
Nazwa oddziału

 IAp - sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

Klasę powinny wybierać osoby bardzo sprawne fizycznie, zainteresowane uprawianiem lekkiej atletyki, potrafiące połączyć zainteresowania sportowe  z nauką przede wszystkim przedmiotów przyrodniczych: biologii i geografii.

Uczniowie tej klasy na co dzień trenują lekka atletykę, a ponadto biorą udział w obozach sportowych, zawodach różnych szczebli, reprezentując liceum oraz szkolny klub sportowy JUVENIA. Uczniowie-zawodnicy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Najlepsi z nich to reprezentanci kraju  i województwa.

Zajęcia sportowe prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerska.