Powiat Poznański
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie - Ib TH - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Ib TH - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.
        
Cykl kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa obejmuje 5 lat.


Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • organizacja pracy w hotelarstwie;
 • działalność recepcji;
 • usługi żywieniowe w hotelarstwie;
 • marketing usług hotelarskich;
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego;
 • język obcy w hotelarstwie;
 • techniki pracy w hotelarstwie;
 • obsługa konsumenta;
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie;
 • praktyki zawodowe.
         W zawodzie technik hotelarstwa poszerzysz swoją wiedzę z geografii turystycznej Polski i świata, nauczysz się sporządzać programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych, dokonywać kalkulacji kosztów usług turystycznych oraz ich rozliczenia. Nauczysz się także opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych, współpracy z uczestnikami rynku turystycznego, udzielania informacji turystycznej. Będziesz przygotowany do wykorzystania w przyszłej pracy programów komputerowych dotyczących rezerwacji usług i imprez turystycznych, prowadzenia dokumentacji księgowej imprez oraz sporządzania umów. Wszyscy uczniowie poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nauki dwóch języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w zawodzie obsługi turystycznej.

Po ukończeniu nauki absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachowa i kompleksową obsługą gości hotelowych. Potrafi zorganizować pracę zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Typowe miejsca pracy dla technika hotelarstwa:
 • obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne,
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aguatele, flytele i inne,
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi,
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia.

Oddział technikum hotelarstwa - to kierunek dla osób ambitnych, potrafiących nawiązywać kontakty z ludźmi. Zawód z przyszłością, wymagający odpowiedzialności i umiejętności organizacyjnych.