Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie - Ic - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Ic - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia ,  Fizyka

Opis

Klasa wielozawodowa gromadzi uczniów uczących się różnych zawodów, np.

 • sprzedawca
 • fryzjer;
 • kucharz;
 • piekarz;
 • stolarz;
 • fotograf;
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • oraz wiele innych.

Uczniowie klasy wielozawodowej:

 • zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód oraz samodzielnie znajdują miejsce zajęć praktycznych u pracodawcy- stając się młodocianymi  pracownikami (reguluje to Kodeks Pracy - rozdział 9). Szukając praktyk uczeń musi pamiętać, aby pracodawca u którego będzie realizował zajęcia praktyczne był mistrzem w zawodzie i posiadał przygotowanie pedagogiczne,
 • w zakładach pracy odbywają praktyczną naukę zawodu,
 • w każdym semestrze mają obowiązek dostarczyć wystawioną przez pracodawcę ocenę z zajęć praktycznych do wychowawcy,
 • w szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę teoretyczną z zakresu swojego zawodu zdobywają na kursach zawodowych, na które oddelegowani są ze szkoły. Kursy te odbywają się w każdym roku nauki w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Oceny z zaliczonych kursów  są wpisywane na świadectwo  szkolne.