Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy - LO
Nazwa oddziału

 LO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Geografia

Opis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNE

Klasa utworzona dla uczniów o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi.
Proponowana dla uczniów posiadających umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.
Kształcenie rozwija umiejętności matematyczne i pogłębia wiedzę geograficzna.
Uczeń realizuje podstawę programową przygotowującą do egzaminu maturalnego.
Absolwenci przygotowani są do studiów ekonomicznych, politechnicznych i uniwersyteckich.
W proponowanym przez nas liceum rozszerzenie dotyczy: j.angielskiego, matematyki i geografii.
Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Bankową.

Drzwi otwarte dla gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej:
w Rokietnicy:
30.03.2019 r. godz. 11.00 
26.04.2019 r. godz. 16.00
11.05.2019 r. godz. 12.00