Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Rokietnicy - Ia-5 T reklamy
Nazwa oddziału

 Ia-5 T reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Kwalifikacja:

  • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Przykładowe miejsca pracy:

agencje reklamowe,
działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
działy promocji w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych,
studia produkcyjne i agencje public relations,
biura ogłoszeń środków masowego przekazu.

Przykładowe przedmioty szkolne:

marketing w działalności reklamowej,
sprzedaż w reklamie,
język obcy w działalności reklamowej,
elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
organizacja i techniki.