Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I-5T Hotel
Nazwa oddziału

 I-5T Hotel

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Technik hotelarstwa

 • Prowadzi działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich.
 • Przygotowuje i podaje śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • Przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości oraz utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych.
 • Przyjmuje i realizuje zamówienia na hot elarskie usługi dodatkowe.
 • Rezerwuje usługi hotelarskie.
 • Wykonuje prace związane z obsługą gości w recepcji.

Kwalifikacja:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Przykładowe miejsca pracy:

ośrodki wypoczynkowe,
hotele,
uzdrowiska,
pensjonaty,
zajazdy,
kwatery prywatne,
schroniska,
organy administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi,
własna działalność gospodarcza.

Przykładowe przedmioty szkolne:

podstawy hotelarstwa,
działalność recepcji,
organizacja pracy służby pięter,
obsługa konsumenta,
usługi dodatkowe w hotelarstwie,
marketing usług hotelarskich,
podstawy działalności przedsiębiorstwa.