Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I-5T Infor.
Nazwa oddziału

 I-5T Infor.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik informatyk

 • Administruje systemami operacyjnymi.
 • Montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne.
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej.
 • Programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne.
 • Projektuje, tworzy i administruje stronami WWW i systemami zarządzania treścią.
 • Projektuje, tworzy, administruje i użytkuje bazy danych.
 • Wykonuje i eksploatuje lokalne sieci komputerowe.

Kwalifikacja:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przykładowe miejsca pracy:

wszelkie gałęzie gospodarki, w których zastosowanie mają komputery,
ośrodki obliczeniowe,
instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego.

Przykładowe przedmioty szkolne:

systemy operacyjne,
sieci komputerowe,
witryny i aplikacje internetowe,
urządzenia techniki komputerowej,
systemy baz danych,
działalność gospodarcza w branży informatycznej,
język angielski zawodowy w branży informatycznej.