Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - I B - klasa patronacka firmy "Solaris Bus&Coach S.A."
Nazwa oddziału

 I B - klasa patronacka firmy "Solaris Bus&Coach S.A."

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Klasa patronacka firmy Solaris Bus &Coach S.A. w Bolechowie

Nauka trwa trzy lata.  Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących realizowane są w wymiarze 2 dni w tygodniu w naszej szkole pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, wiedza teoretyczna dotycząca zawodu realizowana jest w wymiarze  1 dnia w tygodniu w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Uczniowie Klasy Patronackiej pod okiem specjalistów, odbywają praktyczną naukę zawodu w wymiarze 2 dni w tygodniu w firmie Solaris Bus &Coach S.A. w Bolechowie.

Przedmioty zawodowe: elektrotechnika i elektronika, pneumatyka i hydraulika, technologie i konstrukcje mechaniczne, urządzenia i systemy mechatroniczne.


Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje do  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zakresie kwalifikacji EE.02 -  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Po skończeniu szkoły i potwierdzeniu kwalifikacji EE.02  absolwent może podjąć pracę m.in. w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych, zakładach wykorzystujących systemy mechatroniczne jako: operator, monter, konserwator, pracownik działu utrzymania ruchu itp. Lub kontynuować naukę w 2- letniej Branżowej Szkole II Stopnia (uzyskanie wykształcenia średniego branżowego), Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik będzie przygotowany  do wykonywania takich zadań zawodowych jak: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz wykonywanie konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.