Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie - I A - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 I A - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Klasa wielozawodowa

W Branżowej Szkole I Stopnia można podjąć naukę w  zawodach zgodnych z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego, m.in.  o profilu żywieniowym: kucharz, cukiernik, piekarz; zawody o profilu mechanicznym: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, blacharz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, krawiec, drukarz.

Nauka trwa trzy lata. Co roku uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wyjeżdżają na specjalistyczne kursy zawodowe, na których odbywa się teoretyczna nauka zawodu. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnokształcących, natomiast praktyczną naukę zawodu zgłębiają w wybranych przez siebie zakładach pracy. Zajęcia w naszej szkole odbywają się na jednej zmianie, wielkim atutem jest bezpieczeństwo (szkoła posiada monitoring) oraz brak anonimowości uczniów. Na terenie szkoły znajduje się otwarte boisko wielofunkcyjne. Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, między innymi gastronomiczne i sportowe. W ramach projektu unijnego w ofercie są kursy dla uczniów tj.: na prawo jazdy kat. B oraz kurs operatora wózka widłowego.