Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - I Og - ogólnokształcąca
Nazwa oddziału

 I Og - ogólnokształcąca

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Uczniowie klasy ogólnokształcącej mają możliwość realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Wybór przedmiotów rozszerzonych powinien uwzględniać zainteresowania uczniów, ale również kierunek dalszego etapu edukacji.

Proponowane zajęcia służą poszerzaniu wiedzy oraz przygotowaniu do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Wybór studiów uzależniony jest od przedmiotów maturalnych, które są punktowane w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe na poszczególne kierunki studiów.