Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Zostając uczniem Branżowej Szkoły I stopnia, zyskuje się możliwość kształcenia w wybranym przez siebie zawodzie. Po trzech latach nauki oraz po zdanym egzaminie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą absolwent jest gotowy do podjęcia pracy.W szkole lub podczas kursów wyjazdowych uczeń przygotowuje się teoretycznie, zaś doświadczenie zdobywa podczas praktyk zawodowych. Kształcenie teoretyczne w szkole odbywa się w następujących zawodach: - magazynier-logistyk, - mechatronik- patronat VW Poznań, - elektromechanik pojazdów samochodowych - patronat VW Poznań, - operator maszyn i urządzeń odlewniczych - patronat VW Poznań, - automatyk- patronat VW Poznań, - operator obrabiarek skrawających- patronat SKF Polska, - sprzedawca, - stolarz, -tapicer, - krawiec, - kucharz, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie wybierający zawód inny niż wyżej wymienione kształcą się w klasie wielozawodowej. W ciągu roku szkolnego uczniowie są kierowani na wyjazdowe kursy dokształcające w zakresie teoretycznej nauki zawodu do Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zarówno rodzice, jak i młodzież mają możliwość stałych kontaktów z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego. Istnieje możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności w kołach zainteresowań i przedmiotowych. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni zawodowych oraz skomputeryzowanej biblioteki. Nauczanie języków odbywa się w grupach.

Od 2005 roku nasza szkoła współpracuje na wielu płaszczyznach z koncernem Volkswagen Poznań, przede wszystkim w obszarze kształcenia zawodowego.Uczniowie są młodocianymi pracownikami Volkswagen Poznań na podstawie podpisanych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.  Obok podstawowych obowiązków, jakie czekają uczniów, szkoła i VW Poznań oferują szereg dodatkowych aktywności, m. in.: - możliwość wymiany uczniów z kolegami z Niemiec w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, - egzaminy przed Polsko - Niemiecką Izbą Przemysłowo - Handlową, których zdanie nadaje prestiżowe certyfikaty, - szerszy program nauki języka niemieckiego i przedmiotów technicznych - możliwość dalszego zatrudnienia najlepszych absolwentów Volkswagen Poznań po ukończeniu kształcenia i spełnieniu kryteriów. 

SKF Polska SA proponuje absolwentom szkoły, którzy mają zainteresowania techniczne, chcą pracować w zespole, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności, naukę w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Kształcenie trwa 3 lata, uczniowie podpisują z SKF Polska SA umowę o praktyczną naukę zawodu. Najlepsi uczniowie w ramach praktyki wyjeżdżają do Goeteborga w Szwecji i tam doskonalą swój warsztat pracy. Wyróżnieni absolwenci mają możliwość kontynuowania pracy w SKF Polska S.A. jako wykwalifikowani pracownicy.

Oferta
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 55.
Koła zainteresowań
  • Koła zainteresowań:
  • Koło mechatroniczne, zajęcia ruchowe przy muzyce z elementami aerobiku i tańca, zajęcia sportowe: koszykówka, unihokej, pływanie, piłka ręczna, koło robotyki, koło gastronomiczno- hotelarskie, koło obróbki procesów skrawaniem, koło programistów urządzeń numerycznych, koło szachowe, koło automatyki i sieci przemysłowych, kaligrafia.
Kontakty zagraniczne
Johannes Selenka Schule Braunschweig –Niemcy, Szkoła nr 96 Sankt Petersburg- Rosja, Szkoła średnia nr 10 Lwów- Ukraina, Kreishandwerkerschaft Waldeck- Frankenberg Korbach- Niemcy, -Berufsbildende Schulen Neustadt A. Rbge.- Niemcy,  Mlada -Boleslav- Skoda Akademie-Czechy, Goeteborg- Szwecja,
Drzwi otwarte

8 i 9 marca 2019r.

29 i 30 marca 2019r.

Współpraca z pracodawcami
Volkswagen Poznań, SKF Polska, Piórex S.A, Imperial Logistics, Taskoprojekt S.A, Solaris Bus & Coach,