Powiat Poznański
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu
Zespół szkół
Adres
os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
Telefon
61-8172-281
Fax
61-8172-281
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Przemysław Jankiewicz
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów na rynku pracy to priorytet szkoły.Od lat Swarzędzka Jedynka obserwuje preferencje pracodawców i wprowadza zmiany w kierunku kształcenia. Oferta naszej szkoły jest zróżnicowana- oprócz tradycyjnych są także nowe, dostosowane do wymagań pracodawców. Podczas nauki uczniowie odbywają praktyki, uczestniczą w szkoleniach, projektach, kursach, warsztatach i innych formach edukacyjnych po to, by elastycznie poruszać się na rynku pracy. Efektywne kształcenie w zawodzie to od lat jeden z naszych priorytetów.

TECHNIK EKONOMISTA- administrowanie w urzędzie skarbowym, sekretariacie i kancelarii. Ekonomista to zawód zawsze poszukiwany i potrzebny. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w olimpiadach i konkursach ekonomicznych odnosząc wiele sukcesów. Ponadto szkoła realizuje projekty z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, uczy nowoczesnej bankowości oraz e-biznesu. Większość zajęć jest prowadzona przez praktyków biznesu. Klasa akademicka.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI- absolwenci rachunkowości są przygotowani do prowadzenia księgowości w różnych typach jednostek gospodarczych, obliczają podatki, prowadza ewidencję i rozliczenia podatkowe, sporządzają sprawozdania finansowe i analizy, prowadzą sprawy kadrowe i rozliczenia wynagrodzeń, obsługują programy płacowo-kadrowe i finansowo-księgowe.Biorą udział w zajęciach praktycznych przeprowadzanych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu " Czas Zawodowców".

TECHNIK LOGISTYK- absolwenci logistyki są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Znajdują pracę w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Sposób kształcenia został zorganizowany w formie modułowej, co umożliwia równoległą realizację treści zawodowych, teoretycznych i praktycznych. Pracownia logistyczna jest wyposażona w nowoczesne i profesjonalne pomoce dydaktyczne. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Zawód cieszy się ogromną popularnością na rynku pracy. Klasa patronacka.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- szkoła proponuje specjalistyczne zajęcia w przestronnej, estetycznej i wygodnie urządzonej pracowni gastronomicznej. Zdobyte umiejętności umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do okazji. Miejscem ich pracy mogą być restauracje, hotele, publiczne miejsca żywienia, stołówki, ośrodki wypoczynkowe. Można także zająć się działalnością cateringową. Szkoła proponuje specjalistyczne zajęcia w pracowni gastronomicznej urządzonej na miarę XXI wieku. Szkoła współpracuje z Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego.

TECHNIK HOTELARSTWA-uczeń zdobywa wiedzę związaną z fachowym i kompleksowym zarządzaniem obiektem hotelowym. Absolwent technikum hotelarskiego może pracować w ośrodkach wypoczynkowych, zajazdach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Współpracuje z instytucjami oferującymi usługi hotelarskie np. z biurami podróży. Opanowuje umiejętność kreatywnego, twórczego podejścia do zawodu w zmieniających się realiach.

TECHNIK INFORMATYK- absolwent technikum informatycznego przygotowany jest do podjęcia wyzwań w cyfrowym świecie. Ma możliwość specjalizowania się w poszukiwaniu wąskich dziedzin informatycznych, zaczynając od serwisantów sprzętu komputerowego, poprzez administratorów sieci, webmasterów, operatorów baz danych, programistów, specjalistów zabezpieczeń. Uczeń technikum informatycznego korzysta również z bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej i może uczestniczyć w Akademii CISCO.

TECHNIK MECHATRONIK- absolwent technikum mechatronicznego przygotowuje się do pracy w konkretnym zawodzie. Potrafi projektować nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Zdobywa szeroką wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, pneumatyki oraz programowania sterowników. Uczniowie korzystają ze stanowisk dydaktycznych firmy Festo. Uczą się programowania sterowników PLC marki SIEMENS SIMATIC oraz maja możliwość nauczenia się obsługi i programowania robota przemysłowego KUKA KR6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, wykładach, konferencjach i innych formach kształcenia organizowanych przez uczelnie wyższe.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ- pozyskiwanie energii to dziedzina przyszłości. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy przy budowie i serwisowaniu nowoczesnych systemów energetycznych, takich jak kolektory słoneczne, baterie słoneczne, elektrownie wodne. Kierunek jest objęty patronatem firmy Viessmann, światowego lidera w dziedzinie systemów energetyki odnawialnej. Szkoła współpracuje z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

TECHNIK AUTOMATYK- projektowanie oprogramowania maszyn, nadzór nad maszynami przemysłowymi, opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu.To zawód przyszłości z gwarancją pracy. Absolwent tego zawodu jest przygotowany do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z pracą maszyn. Uczniowie maja możliwość nauczenia się obsługi i programowania robota przemysłowego KUKA KR6. Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia właściwe przygotowanie do nauki zawodu.

TECHNIK MECHANIK- programista i operator obrabiarek numerycznych CNC. Absolwent szkoły może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki, w przemyśle, budownictwie lub usługach. Jest przygotowany do wykonywania zadań takich jak: wytwarzanie części maszyn i urządzeń, dokonywanie montażu maszyn i urządzeń, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń, organizowanie procesu produkcji.Odpowiednia baza dydaktyczna zapewnia właściwe przygotowanie do nauki zawodu.

Oferta
Dojazd
Komunikacja Swarzędzka, dobre połączenie PKP, MPK- linia 55.
Koła zainteresowań

Koła zainteresowań:

Koło mechatroniczne, koło logistyczne,  Akademia CISCO, laboratorium światłowodowe, grafika komputerowa, koło energetyki odnawialnej, zajęcia ruchowe przy muzyce z elementami aerobiku i tańca, zajęcia sportowe: koszykówka, unihokej, pływanie, piłka ręczna, koło robotyki, koło gastronomiczno- hotelarskie, koło obróbki procesów skrawaniem, koło programistów urządzeń numerycznych, koło szachowe, koło automatyki i sieci przemysłowych, kaligrafia.


Kontakty zagraniczne
- Johannes Selenka Schule Braunschweig –Niemcy, Szkoła nr 96 Sankt Petersburg- Rosja, Szkoła średnia nr 10 Lwów- Ukraina, Kreishandwerkerschaft Waldeck- Frankenberg Korbach- Niemcy, -Berufsbildende Schulen Neustadt A. Rbge.- Niemcy,  Mlada -Boleslav- Skoda Akademie-Czechy, Goeteborg- Szwecja,
Drzwi otwarte

8 i 9 marca 2019r.

29 i 30 marca 2019r.