Powiat Poznański
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Poznański
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska
I WM - wojskowa (mundurowa)
I SR - strażacko-ratownicza (mundurowa)
I P - policyjna (mundurowa)
I Og - ogólnokształcąca
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia LO
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz
1Ap klasa humanistyczno-językowa
1Bp klasa matematyczno-geograficzna
1Cp klasa biologiczno-chemiczna
1Dp klasa policyjna
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul.Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne
IA humanistyczny
IB politechniczno-ekonomiczny
IC przyrodniczo-turystyczny
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I A humanistyczna
I BC ekonomiczno- przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-041, Puszczykowo
IAp - sportowy
IBp - humanistyczny
ICp - ekonomiczny
IEp - przyrodniczy
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul.Armii Poznań 27, 62-030 Luboń
1A - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
1B - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
LO
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz
TEP
TRP
TGP
THP
TIP
TLP
TMP
TUSP
TAP
TMCP
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
I TI - technik informatyk
I TL - technik logistyk
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
I TH - technik hotelarstwa
I TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I-5T Infor.
I-5T Hotel
I 5T Archit. Kraj.
Ia-5 T reklamy
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ib TL - technik logistyk
Ib TH - technik hotelarstwa
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
TL
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań
Ia-5 T Infor.
Ia-5 T Archit.Kraj.
I- 5 T reklamy
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ic - klasa wielozawodowa
Id - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
AP
CP
DP
EP
FP-VWP
GP-SKF
HP-VWP
IP-VWP
JP-VWP
KP
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
I A - klasa wielozawodowa
I B - klasa patronacka firmy "Solaris Bus&Coach S.A."
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
BS ROK-P