Powiat Poznański
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Powiat Poznański
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska 37 0/0
I WM - wojskowa (mundurowa) 10 0/0
I SR - strażacko-ratownicza (mundurowa) 0 0/0
I P - policyjna (mundurowa) 9 0/0
I Og - ogólnokształcąca 18 0/0
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 11 0/0
Ia LO 11 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz 53 0/0
1Ap klasa humanistyczno-językowa 13 0/0
1Bp klasa matematyczno-geograficzna 14 0/0
1Cp klasa biologiczno-chemiczna 18 0/0
1Dp klasa policyjna 8 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul.Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne 42 0/0
IA humanistyczny 16 0/0
IB politechniczno-ekonomiczny 14 0/0
IC przyrodniczo-turystyczny 12 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik 33 0/0
I A humanistyczna 13 0/0
I BC ekonomiczno- przyrodnicza 20 0/0
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-041, Puszczykowo 64 0/0
IAp - sportowy 5 0/0
IBp - humanistyczny 17 0/0
ICp - ekonomiczny 20 0/0
IEp - przyrodniczy 22 0/0
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul.Armii Poznań 27, 62-030 Luboń 57 0/0
1A - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii 29 0/0
1B - Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii 28 0/0
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica 14 0/0
LO 14 0/0
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz 60 0/0
TEP 7 0/0
TRP 4 0/0
TGP 5 0/0
THP 5 0/0
TIP 15 0/0
TLP 6 0/0
TMP 6 0/0
TUSP 5 0/0
TAP 6 0/0
TMCP 1 0/0
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska 18 0/0
I TI - technik informatyk 9 0/0
I TL - technik logistyk 9 0/0
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina 8 0/0
I TH - technik hotelarstwa 4 0/0
I TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką 4 0/0
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica 40 0/0
I-5T Infor. 18 0/0
I-5T Hotel 9 0/0
I 5T Archit. Kraj. 5 0/0
Ia-5 T reklamy 8 0/0
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 14 0/0
Ib TL - technik logistyk 9 0/0
Ib TH - technik hotelarstwa 5 0/0
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik 12 0/0
TL 12 0/0
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań 25 0/0
Ia-5 T Infor. 12 0/0
Ia-5 T Archit.Kraj. 4 0/0
I- 5 T reklamy 9 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina 25 0/0
Ic - klasa wielozawodowa 15 0/0
Id - klasa wielozawodowa 10 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz 42 0/0
AP 5 0/0
CP 3 0/0
DP 9 0/0
EP 7 0/0
FP-VWP 4 0/0
GP-SKF 5 0/0
HP-VWP 5 0/0
IP-VWP 3 0/0
JP-VWP 1 0/0
KP 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina 13 0/0
I A - klasa wielozawodowa 4 0/0
I B - klasa patronacka firmy "Solaris Bus&Coach S.A." 9 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica 8 0/0
BS ROK-P 8 0/0