Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - ICg przyrodniczo-turystyczny
Nazwa oddziału

 ICg przyrodniczo-turystyczny

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Geografia

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to biologia, chemia lub geografia.

Przyrodniczo – Turystyczny

 -przedmioty rozszerzone:

            - biologia, chemia lub geografia

 -  w ramach profilu:

            - Laboratorium Terenowe pod okiem doświadczonych wykładowców

            - eksperymenty  w laboratoriach UAM, badania terenowe, pomiary terenowe,

       -  przygotowanie i prowadzenie dyskusji panelowej na forum szkoły dotyczącej                  problematyki ekologicznej

        - udział uczniów w ćwiczeniach i wykładach na wydziale biologicznym UAM 

            w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki

         - spotkania z lekarzami i specjalistami z dziedziny ochrony środowiska

         - 3 dni w Wielkopolskim Parku Narodowym (stacja Jeziory) – wrzesień,  czerwiec     

         - konkursy Ekologiczny Eko planeta, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

         - szkolne konkursy biologiczne, projekty

         - doświadczenia i hodowle prowadzone w szkole,

 - Z inicjatywy nauczycielki biologii  uczniowie klas o profilu przyrodniczym wielokrotnie uczestniczą w warsztatach i wykładach otwartych na Wydziale Biologii UAM.

 - Efektem długoletniej współpracy było podpisanie w czerwcu 2015r. przez władze naszego liceum i uniwersytetu porozumienia o współpracy.