Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - IBg politechniczo-ekonomiczny
Nazwa oddziału

 IBg politechniczo-ekonomiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym to matematyka, język angielski, informatyka lub geografia

Politechniczno-Ekonomiczny:

-przedmioty rozszerzone:

            - matematyka, angielski, informatyka lub geografia

- w ramach profilu:

              - matematyka w ekonomii

- koordynacja ogólnopolskiego konkursu Matematyka Bez Granic,

- matematyka na „mniej poważnie” – np. Święto Liczby ?