Powiat Poznański
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TGG
Nazwa oddziału

 TGG

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych