Powiat Poznański
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TLG
Nazwa oddziału

 TLG

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik logistyk