Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku - I A humanistyczna
Nazwa oddziału

 I A humanistyczna

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi: język polski, WOS, język angielski. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć studia na wydziałach nauk społecznych, filologicznych, prawa i dziennikarstwa. W ramach współpracy z instytucjami naukowym uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Ponadto młodzież może skorzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym Koła Inicjatyw Literacko-Teatralnych "LiTeRa" oraz z fakultetów. Zajęcia dedykowane są dla uczniów klas maturalnych w okresie od października do kwietnia.