Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego - 1Dg klasa policyjna
Nazwa oddziału

 1Dg klasa policyjna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa 1Dg jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych.


Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie oraz do biologia.


Nauka w klasie policyjnej pozwala poznać specyfikę pracy policjanta. Zajęcia obejmują: teorię z zakresu podstaw prawa, historii Policji, wyjazdy do laboratorium kryminalistyki , Muzeum Policji. Uczniowie mają możliwość:  przejść  kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia terenowe umożliwiają doskonalenie sprawności fizycznej np. w parku linowym,  na ściance wspinaczkowej,  na strzelnicy.


Klasa policyjna objęta jest patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie.