Powiat Poznański
Technikum
Technikum w ZS1 w Swarzędzu - TAG
Nazwa oddziału

 TAG

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik automatyk