Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - JG-VWP
Nazwa oddziału

 JG-VWP

Liczba miejsc

 4

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych- Patronat VWP