Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - HG-VWP
Nazwa oddziału

 HG-VWP

Liczba miejsc

 8

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych-Patronat VWP