Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - FG-VWP
Nazwa oddziału

 FG-VWP

Liczba miejsc

 6

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Mechatronik- Patronat VWP