Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu - DG
Nazwa oddziału

 DG

Liczba miejsc

 12

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych