Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1L
Nazwa oddziału

 1L

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Geografia

 Matematyka

 Język polski

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis


Dwujęzyczna klasa z rozszerzonym  programem nauczania:

Grupa 1- z języka polskiego i historii;  (wos lub język niemiecki – możliwość wyboru) przygotowuje uczniów na studia prawnicze, psychologiczne, dziennikarskie, aktorskie, socjologiczne ,lingwistyczne,  pedagogiczne, filozoficzne, ale jednocześnie zarządzanie i marketing, psychologia biznesu i  reklama,  mediaworking, social media, doradztwo i coaching.

 

Grupa 2 - z matematyki i geografii;  (informatyka –możliwość wyboru)

przygotowuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie psychologię, prawo, lingwistykę i inne.

 Klasa objęta patronatem Wydziału Anglistyki UAM.