Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - IFg - grupa politechniczna oddziału CF
Nazwa oddziału

 IFg - grupa politechniczna oddziału CF

Liczba miejsc

 13

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Klasę powinny wybierać osoby posiadające predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczo-ekonomicznych, mające umiejętność logicznego myślenia, łatwość uogólniania i wyciągania wniosków.

Podczas zajęć z informatyki uczniowie poszerzają swoje zainteresowania, poznają algorytmikę i programowanie, pogłębiają umiejętności z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej oraz baz danych, uczą się tworzyć prezentację multimedialną w PREZI.

Grupa fizyczna klasy ICFg  w ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu, uczniowie tego oddziału tworzą klasę Akademicką i raz w miesiącu pod opieką pracowników naukowych uczą się planować, przeprowadzać i opracowywać protokoły z różnych doświadczeń. Osoby chętne mogą brać udział w różnych projektach i konkursach fizycznych, np. Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Lwiątko