Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - ICg - grupa ekonomiczna oddziału CF
Nazwa oddziału

 ICg - grupa ekonomiczna oddziału CF

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

Opis

Klasę powinny wybierać osoby posiadające predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczo-ekonomicznych, mające umiejętność logicznego myślenia, łatwość uogólniania i wyciągania wniosków.

Podczas zajęć z informatyki uczniowie poszerzają swoje zainteresowania, poznają algorytmikę i programowanie, pogłębiają umiejętności z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej oraz baz danych, uczą się tworzyć prezentację multimedialną w PREZI.

Grupa geograficzna (klasy ICFg) . Uczniowie tej grupy uczestniczą w zajęciach terenowych zorganizowanych np. na terenie Parku Narodowego dotyczących tematyki geografii fizycznej, w wycieczkach przedmiotowych, podczas których zdobywają umiejętności geograficzne (np. pomiary kartograficzne), zajęciach z informatyki, podczas których uczą się obsługiwać zaawansowane narzędzia do tworzenia map geograficznych. Niektóre zajęcia prowadzone są w ramach współpracy z pracownikami UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.