Powiat Poznański
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie - IAg - sportowy
Nazwa oddziału

 IAg - sportowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

Klasę powinny wybierać osoby bardzo sprawne fizycznie, zainteresowane uprawianiem lekkiej atletyki, potrafiące połączyć zainteresowania sportowe  z nauką przede wszystkim przedmiotów przyrodniczych: biologii i geografii.

Uczniowie tej klasy na co dzień trenują lekka atletykę, a ponadto biorą udział w obozach sportowych, zawodach różnych szczebli, reprezentując liceum oraz szkolny klub sportowy JUVENIA. Uczniowie-zawodnicy prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Najlepsi z nich to reprezentanci kraju  i województwa.

Zajęcia sportowe prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra trenerska.

Absolwenci tej klasy  najczęściej kontynuują naukę na AWF oraz kierunkach przyrodniczych UAM.