Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Rokietnicy - I T Archit. Kraj.
Nazwa oddziału

 I T Archit. Kraj.

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

 1. Technik architektury krajobrazu

  Zajmuje się projektowaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

  Opracowuje projekty terenów zielonych przy budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

  Urządza, nadzoruje i pielęgnuje tereny zielone, trawniki, rabaty, nasadzenia drzew i krzewów.

   OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

   OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

   Przykładowe miejsca pracy:

   pracownie projektujące tereny zielone,
   gminne działy architektury krajobrazu,
   przedsiębiorstwa nadzorujące tereny zielone.

   Przykładowe przedmioty szkolne:

   podstawy architektury krajobrazu,
   rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
   obiekty małej architektury krajobrazu,
   przepisy ruchu
   .

  Kwalifikacja: