Powiat Poznański
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy
Zespół szkół
Adres
ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
Telefon
618 145 234
Fax
618 145 234
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Wojciech Kaczmarek
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy w Szkole w Rokietnicy nabór do Branżowej szkoły I stopnia. W szkole uczniowie kształcą się teoretycznie, natomiast praktycznej nauki zawodu uczą się w wybranych przez siebie zakładach pracy. Absolwenci zawodówki mają największe możliwości zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju. Okres zatrudnienia i nauki liczy się im do stażu pracy, a za swoja pracę otrzymują wynagrodzenie. Uczniowie maja opłacaną składkę ZUS, emerytalną i zdrowotną, przysługuje im zasiłek chorobowy oraz posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego. Po 3 latach nauki absolwent zdaje egzamin zawodowy . Może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia dającej wykształcenie średnie i prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Kształcimy we wszystkich zawodach. Klasa Patronacka Drukarsko-Introligatorska Drukarnia CGS Mrowino. Zdobyty zawód umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w: drukarniach i zakładach introligatorskich, firmach prowadzących usługi poligraficzne, wydawnictwach, agencjach reklamowych,bibliotekach.

Gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte:

30.03.2019 r. godz.11.00 

26.04.2019 r. godz.16.00

11.05.2019 r. godz.12.00

strona internetowa szkoły

Oferta
Dojazd

Z Poznania komunikacja podmiejska:

Autobus 831 (R1) i 832 (R2) z Ogrodów

Autobus 833 (R3) z Piątkowa – pętla PST

Możliwy również dojazd pociągiem – kierunek Poznań-Szczecina przez Szamotuły - Wronki - Krzyż Wlkp.

Historia
zakładka -DANE ZESPOŁU
Koła zainteresowań

Koło jeździeckie i sportów różnych

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego,

Program historyczno-krajobrazowy "Wizyta u Zamoyskich"

Szkolne Koło Fotograficzne,

Klub Młodych Florystów,

Koło decoupage i dekoracji okolicznościowych,

Zajęcia literacko- teatralne

Koło tłumaczeń

Robotyka

Grafika komputerowa

Potencjał absolwenta Zespołu Szkół w Rokietnicy w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej

Szkolny zespół muzyczny

Kontakty zagraniczne
Od 2013 roku ZS w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli .
Osiągnięcia
Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce''w rankingu Perspektyw 2016. W zawodzie Technik architektury krajobrazu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów''- 6 miejsce w skali kraju w 2014r. Szkoła miała 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych w 2015 roku. W Rankingu Perspektyw 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce. Większość absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami -Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu,Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci
Drzwi otwarte

Gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte:

30.03.2019 r. godz.11.00 

26.04.2019 r. godz.16.00

11.05.2019 r. godz.12.00

Zajęcia pozalekcyjne

Koło jeździeckie i sportów różnych

Szkolny klub miłośników języka niemieckiego,

Program historyczno-krajobrazowy "Wizyta u Zamoyskich"

Szkolne Koło Fotograficzne,

Klub Młodych Florystów,

Koło decoupage i dekoracji okolicznościowych,

Zajęcia literacko- teatralne

Koło tłumaczeń

Robotyka

Grafika komputerowa

Potencjał absolwenta Zespołu Szkół w Rokietnicy w planowaniu i realizowaniu kariery zawodowej

Szkolny zespół muzyczny