Powiat Poznański
Technikum
Technikum w Poznaniu
Zespół szkół
Adres
ul.Rubież 20, 61-612 Poznań
Telefon
618 231 341
Fax
618 231 341
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr inż. Wojciech Kaczmarek
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Szkoła znajduje się w Poznaniu ul. Rubież 20, na osiedlu Naramowice.

W roku szkolnym 2019/2020 Technikum w Poznaniu prowadzi nabór na następujące kierunki:


Po szkole podstawowej

 technik architektury krajobrazu

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną - biologia, język angielski,

przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

 technik informatyk

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną -informatyka, język angielski,

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

technik reklamy

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną -informatyka, język angielski,

przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski


Po szkole gimnazjalnej:

 technik architektury krajobrazu

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną - biologia, język angielski,

przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski

 technik informatyk

język obcy: język angielski, język niemiecki,

punktowane przedmioty: język polski, matematyka i wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną -informatyka, język angielski,

przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski


Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polscew rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów- 6 miejsce w skali kraju w 2014 roku.Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2013 i 2014, w zawodzie technik architektury krajobrazu według portalu edukacyjnego Perspektywy. W Rankingu Perspektyw 2017 technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w powiecie poznańskim, a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce. Atuty szkoły: - 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych w 2016 - wysoka zdawalność egzaminu maturalnego - nauczyciele szkoły są egzaminatorami CKE - liczne wycieczki krajowe i zagraniczne - wspieramy inicjatywy uczniowskie - wspieramy uczniów słabszych i realizujemy programy dla uczniów zdolnych - w szkole funkcjonują liczne koła zainteresowań: Koło młodego technika architektury krajobrazu, Szkolne koło teatralne,Robotyka, Grafika komputerowa - nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne oraz laboratorium ECDL - liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: SWOI, CISCO - oferujemy uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami - zajęcia są realizowane w systemie jednozmianowym - oddziały klasowe liczą około 24 uczniów - szkoła posiada boisko wielofunkcyjne, na którym odbywają się zajęcia sportowe - szkoła posiada monitoring - niepowtarzalna, kameralna atmosfera szkoły, dająca poczucie bezpieczeństwa oraz kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym - szkoła przyjazna uczniowi - stała opieka wychowawców, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz kierownika szkolenia zawodowego - realizujemy indywidualizację w procesie nauczania - kształcąc łączymy doświadczenie z nowoczesnością - wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne - szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego - szkoła poszukując talentów informatycznych, przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego. Starosty Powiat Grodziskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL, firmy ProData, Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski, od 2016 r. Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, od 2018 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego - kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista -przygotowujemy młodzież do pracy w nowych, zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie - zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Arboretum i szkółce w Kórniku, oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych. W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych. Projektowaliśmy i zakładaliśmy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w : na Politechnice Poznańskiej, Komputronik Poznań, MPK- Poznań i w wielu innych. - uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. - w szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.

Gimnazjalistów zapraszamy na drzwi otwarte:

  09.03. 2019 r. godz. 09.00-12.00

  30.03. 2019 r. godz. 09.00-12.00

  26.04. 2019 r. godz. 12.00-14.00

strona internetowa szkoły strona internetowa szkoły


Oferta
Dojazd

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej - kierunek Poznań Naramowice.

Dojazd autobusami nr: 47,51, 67, 69

Historia

Szkoła w Poznaniu należy do Zespołu Szkół im J.i W. Zamoyskich w Rokietnicy. ZS znajduje się ok. 15 km od Poznania. Posiada dogodny dojazd autobusem lub pociągiem. Atuty szkoły: - wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego - liczne wycieczki krajowe i zagraniczne - internat na terenie szkoły( 75 miejsc ze świetlicą, salą telewizyjną i dostępem do internetu, z Centrum Multimedialnym oraz mini salą fitness) - biblioteka z Multimedialnym Centrum Informacji - Centrum Kształcenia Na Odległość - liczne projekty zajęć pozalekcyjnych: SWOI, CISCO, zajęcia z barmaństwa, baristyki, robotyki i grafiki komputerowej - możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami. Szkoła realizowała projekt finansowany przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt.; "Uczeń Zespołu Szkół w Rokietnicy - jego kompetencje dodatkowe a skuteczność i konkurencyjność na rynku pracy". Od 2013 roku szkoła uczestniczy w projekcie ,,Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Głównymi zadaniami projektu są: stworzenie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDEZ), e-learning, organizacja praktyk i staży, merytoryczna realizacja praktyk w laboratoriach. Uczestnicząc w projekcie podnosimy jakości kształcenia zawodowego. Poszukując talentów informatycznych, szkoła przeprowadza kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z technologii informacyjno-komunikacyjnej "AVATAREK" , pod patronatem Starosty Powiatu Poznańskiego,Starosty Powiatu Grodziskiego, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, firmy CISCO i Polskiego Biura ECDL. firmy ProData, Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski, a od 2016 r. Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, od 2018 Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego Dla uczniów kierowane są kursy języka angielskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego, opieka pedagogiczno -psychologiczna, praktyka zawodowa. W szkole panuje przyjazna, niepowtarzalna, kameralna atmosfera, dająca poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości. Kultywowane od lat tradycje, pozwalają nam uczynić czas w niej spędzony przyjemnym i niezapomnianym. Szkoła jest przyjazna uczniowi. Realizujemy indywidualizację w procesie nauczania. Kierujemy się nadrzędnymi wartościami: prawda, dobro, piękno, wysoka kultura osobista. Przygotowujemy młodzież do pracy w nowych zmieniających się realiach, edukując nowocześnie i praktycznie.

Absolwentom gimnazjum oraz szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w:

Technikum

Branżowej Szkole I stopnia

Liceum ogólnokształcącym

Języki obce: - język angielski, - język niemiecki.


W Rokietnicy proponujemy kształcenie w technikum w zawodzie:

- technik hotelarstwa

- technik informatyk

- technik architektury krajobrazu

- technik reklamy

Uczniowie mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego.

Szkoła nasza funkcjonuje od 1946 r. Posiada 70-letnią historię. Od 15.10.2004r. szkoła nosi imię Jadwigi i Władysława Zamoyskich.

Osoby dorosłe mogą podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji(K).

Kształcenie praktyczne realizowane jest przy współpracy z wieloma instytucjami takimi jak: hotele Sheraton, Mercure, Novotel, linie promowe Unity Line. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w: Komputronik Poznań, MPK - Poznań, Politechnika Poznańska oraz firmach prywatnych.

W skład Zespołu Szkół w Rokietnicy wchodzi szkoła składowa w Poznaniu, ul. Rubież 20 (Naramowice) tel. 061 8231341.                                 Technikum w Poznaniu kształci w zawodach:

- technik architektury krajobrazu

- technik informatyk

- technik reklamy ( po szkole podstawowej).

To mała szkoła dająca duże możliwości. Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016 w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polscew rankingu Perspektyw 2016. Technik architektury krajobrazu otrzymał prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów'- 6 miejsce w skali kraj uw 2014 r.Technikum w Poznaniu w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w całym kraju również w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2013 i 2014, w zawodzie technik architektury krajobrazu według portalu edukacyjnego Perspektywy.W Rankingu Perspektyw 2017 technikum w Zespole Szkół w Rokietnicy najlepsze w powiecie poznańskim, a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce W roku 2009, szkoła nasza, zajęła wysoką pozycję w XII edycji „ Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych” organizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez miesięcznik :”Perspektywy” i dziennik '' Rzeczpospolita"-- uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym w Eliminacjach Okręgowych 42 Edycji Olimpiady Innowacji Technicznych. Uczniowie Technikum w Poznaniu biorą czynny udział w Olimpiadach Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiadach Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości , w kolejnych edycjach Konkursu Bankowego, Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Podatkach",Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i mają wysokie osiągnięcia. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywają w Gospodarstwach Pomocniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogrodzie Botanicznym, Przedsiębiorstwie Zieleni Miejskiej UAM w Poznaniu, Arboretum i w szkółce w Kórniku, oraz w prywatnych specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych. W urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni mamy już długoletnią tradycję, sięgającą lat 90-tych. Projektowaliśmy i zakładaliśmy zieleń na terenie naszej szkoły w Poznaniu i w Rokietnicy oraz w lokalnym środowisku : Liceum w Kórniku, ZS w Mosinie, Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Owińskach. W zawodzie technik informatyk młodzież zdobywa umiejętności praktyczne na Politechnice Poznańskiej, Komputronik Poznań, MPK- Poznań i w wielu innych. Priorytetem szkoły jest bezpieczeństwo i niwelowanie wszelkich zagrożeń. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pracują w systemie jednozmianowym, zapewniają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W roku 2009 otrzymaliśmy certyfikat Laboratorium Edukacyjnego ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który pozwala na zdobycie przez wszystkich zainteresowanych Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Wspomagamy przygotowanie do egzaminów dojrzałości poprzez zajęcia fakultatywne. W każdej ze szkół posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, centra multimedialne, gabinety przedmiotowe, co znacząco przekłada się na wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obie szkoły ZS w Rokietnicy posiadają nowo wybudowane boiska wielofunkcyjne, na których proponujemy różne imprezy sportowo – integracyjne.

Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami : Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańską, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci Absolwenci szkoły kontynuują naukę na uczelniach wyższych i w szkołach policealnych.

Atutami Zespołu Szkół w Rokietnicy są : miła i przyjazna atmosfera, kompetentna kadra pedagogiczna, nauczyciele wyższych uczelni, egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjne, opieka pedagoga szkolnego, bardzo dobre przygotowanie do matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Każdy uczęszczając do naszej placówki oświatowej ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, korzystając z bogatej oferty imprez organizowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski i prężnie działającą Radę Rodziców.

Gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte :

w Rokietnicy:

 30.03.2019 r. godz. 11.00

 26.04.2019 r. godz. 16.00 

 11.05.2019 r. godz. 12.00 

w Technikum w Poznaniu :

 09.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 30.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 24.04.2019 r. godz. 12.00-14.00

Koła zainteresowań
Proponujemy: Koło młodego technika architektury krajobrazu,Bukieciarstwo i dekoracje roślinne, Robotyka. Grafika komputerowa,Szkolne koło teatralne Każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, korzystając z bogatej oferty imprez, organizowanych przez nauczycieli, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.
Kontakty zagraniczne
Od 2013 roku Z S w Rokietnicy jest członkiem Stowarzyszenia Szkół Hotelarsko-Turystycznych AEHT, zrzeszających 320 szkół z 30 krajów. Priorytetem AEHT są: warsztaty, wymiany, konkursy, olimpiady i konferencje, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Osiągnięcia

Znakiem jakości szkoły jest tytuł: ,,Srebrna Szkoła 2016' w kategorii ,,Najlepsze Technika w Polsce''w rankingu Perspektyw 2016. W zawodzie Technik architektury krajobrazu otrzymaliśmy prestiżowy tytuł ,,Szkoła Mistrzów''- 6 miejsce w skali kraju w 2014r. Szkoła miała 66 miejsce w Polsce w kategorii osiągniętych wyników egzaminów zawodowych na 1817 sklasyfikowanych w 2015 roku. W Rankingu Perspektyw 2017 nasze technikum najlepsze w powiecie poznańskim a w województwie wielkopolskim zajęło wysokie 37 miejsce. Większość absolwentów podejmuje naukę na wyższych uczelniach.

Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z wyższymi uczelniami -Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, UAM w Poznaniu,Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Collegium Da Vinci.

Drzwi otwarte

Gimnazjalistów i absolwentów szkoły podstawowej zapraszamy na drzwi otwarte :

w Rokietnicy:

 30.03.2019 r. godz. 11.00

 26.04.2019 r. godz. 16.00 

 11.05.2019 r. godz. 12.00 

w Technikum w Poznaniu :

 09.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 30.03.2019 r. godz. 9.00-12.00

 26.04.2019 r. godz. 12.00-14.00

Zajęcia pozalekcyjne

Koło młodego technika architektury krajobrazu

Bukieciarstwo i dekoracje roślinne

Robotyka.

Grafika komputerowa

Szkolne koło teatralne

Każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, korzystając z bogatej oferty imprez, organizowanych przez nauczycieli, Radę Rodziców i Samorząd Szkolny.