Ostrzeszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia ,  geografia

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy skupia uczniów uczących się w różnych zawodach. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę, zaś wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają w szkole lub na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego w całym kraju, do których kieruję szkoła. Nauka trwa 3 lata, w czasie których młodzież pogłębia swoje umiejętności zawodowe. Podstawą organizacji nauki zawodu w Branżowej Szkole I stopnia jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto, za czas praktyk uczniowie mogą otrzymywać wynagrodzenie.