Ostrzeszów
Technikum
Technikum Nr 1 - Technik Rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik Rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych i biura rachunkowego w oparciu o programy InsERT GT i Płatnik.

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów  do pracy,
- sporządzania dokumentacji kadrowej i płacowej,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
- prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych  i ubezpieczeniowych,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami,
- organizowania rachunkowości jednostek,
- sporządzania dokumentów, dowodów księgowych,
- księgowania operacji gospodarczych,
- prowadzenia sprawozdawczości i analizy finansowej.
Gdzie może podjąć pracę technik rachunkowości?
- biura rachunkowe i podatkowe,
- działy finansowe, księgowe i kadrowe przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
- instytucje finansowe,
- zakłady budżetowe,
- banki i towarzystwa ubezpieczeniowe,
- urzędy administracji publicznej, oddziały ZUS i US.
Kierunek przygotowuje do pracy w programach:
REWIZOR GT, RACHMISTRZ GT, GRATYFIKANT GT, PŁATNIK.
Zdobywane kwalifikacje:
 1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej.
 2. Prowadzenie rachunkowości.