Ostrzeszów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie - turystyczna
Nazwa oddziału

 turystyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Opis

Klasa turystyczna

Przedmioty rozszerzone:   
                               
 • geografia,
 • język angielski.II język obcy do wyboru: 

 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język hiszpański.

Rozwija zainteresowania i pogłębia wiedzę dzięki:

 • wysokiemu poziomowi nauczania i rzetelnemu przygotowaniu do matury,
 • wykorzystaniu technologii internetowych i multimedialnych,
 • współpracy z uczelniami wyższymi,
 • wykładom i warsztatom prowadzonym przez pracowników wyższych uczelni (UAM  w Poznaniu oraz UW i Politechnika we Wrocławiu),
 • uczestnictwu w programie ERASMUS +,
 • wycieczkom turystyczno-krajoznawczym i tematycznym oraz zajęciom terenowym, 
 • udziale w warsztatach i turniejach Debat Oksfordzkich,
 • kołom przedmiotowym,
 • optymalnej liczbie godzin przedmiotów kierunkowych,
 • rozszerzonemu programowi nauczania języka angielskiego,
 • indywidualnym zajęciom przygotowującym do konkursów i olimpiad, m.in. w Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
 • promowaniu historii, kultury i walorów turystycznych Polski i krajów świata.

Matura rozszerzona z przedmiotów wiodących jest przepustką 
m.in. na następujące kierunki studiów:
 
 • geologia,
 • geodezja i kartografia, 
 • bezpieczeństwo narodowe, 
 • administracja, 
 • architektura krajobrazu, 
 • transport,
 • stosunki międzynarodowe,
 • europeistyka,
 • politologia,
 • dietetyka i turystyka zdrowotna,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • obsługa ruchu lotniczego,
 • turystyka międzynarodowa i pilot wycieczek,
 • filologia angielska,
 • angielski biznesu z hiszpańskim.