Ostrzeszów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie - humanistyczna
Nazwa oddziału

 humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

Opis

Klasa humanistyczna 

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski,
 • historia.

I język obcy:

 • język angielski.

II język obcy do wyboru: 

 • język niemiecki, 
 • język rosyjski, 
 • język hiszpański.
Rozwija zainteresowania i pogłębia wiedzę dzięki:

 • indywidualnym zajęciom przygotowującym do olimpiad i konkursów,
 • bogatemu księgozbiorowi w szkolnej bibliotece,
 • pracy dziennikarskiej w Redakcji Mediów Curie,
 • działalności artystycznej w  „Curie Teatralnie”,
 • spotkaniom w Kole Debat Oksfordzkich,
 • cyklicznym sesjom naukowym, warsztatom, wyjazdom na imprezy kulturalne i wycieczki tematyczne,
 • wymianie ze szkołami partnerskimi,
 • uczestnictwu w programie ERASMUS +,
 • optymalnej liczbie godzin przedmiotów kierunkowych 

Pomaga planować przyszłość na studiach:

 • filologicznych, 
 • prawniczych, 
 • dziennikarskich, 
 • psychologicznych, 
 • pedagogicznych, 
 • politologicznych, 
 • historycznych, 
 • kulturoznawczych, 
 • filmoznawczych, 
 • teatrologicznych, 
 • archeologicznych i innych!