Ostrzeszów
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie - medyczna
Nazwa oddziału

 medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Klasa medyczna?

Przedmioty rozszerzone:                                                        
biologia, 
chemia.   
                                                                             
I język obcy:
język angielski.

II język obcy uzupełniający do wyboru:
język hiszpański, 
język niemiecki, 
język rosyjski.

Rozwija zainteresowania i pogłębia wiedzę dzięki:

 • zajęciom doświadczalnym z biologii i chemii prowadzonym w dobrze wyposażonych pracowniach,
 • wykorzystaniu technologii internetowych i multimedialnych,
 • współpracy z uczelniami wyższymi,
 • wykładom i warsztatom prowadzonym przez pracowników wyższych uczelni (UAM w Poznaniu oraz UW we Wrocławiu),
 • uczestnictwu w programie ERASMUS +,
 • wycieczkom edukacyjnym,
 • uczestnictwu w kursie ratownictwa medycznego,
 • kołom przedmiotowym,
 • optymalnej liczbie godzin przedmiotów kierunkowych,
 • indywidualnym zajęciom przygotowującym do konkursów i olimpiad.

Matura rozszerzona z przedmiotów wiodących jest przepustką m.in. na następujące kierunki studiów:

 • medycyna – kierunek lekarski,
 • stomatologia, 
 • pielęgniarstwo, fizjoterapia,
 • farmacja,
 • ratownictwo medyczne,
 • analityka medyczna,
 • kosmetologia,
 • architektura krajobrazu,
 • biotechnologia,
 • technologia chemiczna,
 • inżynieria medyczna,
 • ochrona środowiska,
 • psychologia, pedagogika,
 • weterynaria,
 • inżynieria produkcji żywności.