Ostrzeszów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 1dBS elektryk
Nazwa oddziału

 1dBS elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • geografia ,  fizyka ,  informatyka

Zawody

 Elektryk

Opis

Elektryk

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne ma miejsce w szkole, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się w różnych firmach i przedsiębiorstwach w zależności od miejsca praktyk.

W Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie przedmioty teoretyczne zawodowe prowadzone są w szkole bez konieczności wyjazdów na kursy przygotowujące do zawodu.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji (w przypadku kierunku elektryk jest to kwalifikacja: montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Czym się zajmuje elektryk?

Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy:

  • przebudowa, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej jedno- i trójfazowej,
  • wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,
  • dobór odpowiednich zabezpieczeń w obwodach siłowych i oświetleniowych,
  • wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń silników elektrycznych.

Istotne wymagania i umiejętności

Elektryk po ukończeniu kształcenia potrafi wykonać wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. Dodatkowo instaluje, konserwuje, maszyny i urządzenia elektryczne.

Zdobywane kwalifikacje

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Linki

Elektryk część 2
Elektryk część 3
Elektryk część 4


Pełna oferta dostępna na stronie https://zs2.ostrzeszow.pl/rekrutacja/?page=rekrutacja

ZAPRASZAMY!